Poštovane kolegice i kolege, predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja za 2019.g., Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek “JA kao i TI” pod nazivom ”
Komunikacija u radu sa osobama sa mentalnim poteškoćama ” održati će se 19.04.2019.godine. u 12:00 sati.