Poštovane kolegice i kolege, otkazuje se održavanje predavanja u sklopu Plana trajnog usavršavanja za 2019.g. u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice pod nazivom: “Zahtjevni pacijent u radnoj terapij”, predviđeno za 15.11.2019.god.