Poštovane kolegice i kolege, predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja za 2019.g. u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući, Zagreb pod nazivom “Razvijanje usluga RT u zajednici kao dio integriranog pristupa skrbi u domu-InterReg projekt”
održati će se dana 28.10.2019.g. u 14:00 sati u prostorijama Ustanove na adresi Vladimira Varičaka 18.