Poštovane kolegice i kolege, predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja za 2019.g. Ustanova za zdravstvenu njegu u kući, Zagreb pod nazivom “GAS-klijentu centrirano,okupacijski usmjereno postavljanje ciljeva” održati će se 01.04.2019.godine. u 14:00 sati.