Mentalno zdravlje

Poštovane kolegice i kolege,

Strukovni razred za djelatnost radne terapije HKZR za svoje članove organizira predavanje pod nazivom: “Mentalno zdravlje i kako ga sačuvati”.

Predavanje će održati Renato Pahić, mag.psych., prof. psihologije, klinički psiholog, psihoterapeut kognitivno bihevioralne terapije, ACT terapeut iz Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, u srijedu, 10. studenog 2021, u 18:00 sati, putem Zoom aplikacija. Predviđeno trajanje je 45 minuta.

Predavanje ima za cilj osvijestiti stanje koje nazivamo “mentalno zdravim” te ga sagledati u širem kontekstu vezano uz kriterije kojima se opisuje, i u užem, u odnosu na nas same. Također pokušat ćemo naglasiti činjenicu da živimo u trenutku u kojem postoje znatni izazovi za očuvanje mentalnog zdravlja, a napose za populaciju zdravstvenih djelatnika koja je i inače rizična u tom smislu. Istaknut ćemo predlaganu opću perspektivu načina očuvanja mentalnog zdravlja te se kritički osvrnuti na nju. Dodatno ćemo naglasiti psihološku otpornost u okviru bio-psiho-socio modela te naše snage kojima smo opremljeni za suočavanje i prilagodbu na životne okolnosti.

SR DRT će bodovati predavanje za sudionike, a sudjelovanje je besplatno.

Molimo sve članove koji su zainteresirani za navedeno predavanje da se prijave putem obrasca u nastavku ili ovdje.

Prijave se zaključavaju 10.11.2021 u 12:00.

E-mail poveznica

Obavještavamo Vas da su svi prijavljeni članovi dobili poveznicu i upute o sudjelovanju na svoj email (ukoliko isti ne vidite, provjerite mapu neželjene pošte).