Poštovane kolegice i kolege, lijepo Vas molimo ako kontaktirate Centar za Autizam vezano uz predavanja iz Plana trajnog usavršavanja za 2019.g. , da to radite isključivo na kontakt broj koji je naveden u Planu, (095/915-1133). Hvala na razumijevanju!