Poštovane kolegice i kolege,

predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja za 2018. godinu pod nazivom „Uloga radnog terapeuta na odjelu integrativne psihijatrije“ predviđeno za  mjesec studeni, održati će se 30.10.2018. godine s početkom u 14:00 sati u PSIHIJATRIJSKA BOLNICI SV.IVAN umjesto .