Poštovane kolegice i kolege, ured SR DRT od 15.06. do 19.06.2020.god. neće biti dostupan zbog godišnjeg odmora administratora.