Poštovane kolegice i kolege,   Ured SRDRT-a, 18.03.2019.g. neće raditi zbog odlaska administratorice SR DRT na zamjenu administratora u uredu HKZR, Ilica 229/1.kat. 20.03.2019.g., radno vrijeme ureda SR DRT je od 12:00 do 20:00 sati, a vrijeme za stranke od 17:00 do 19:00.