Zbog pogoršanja epidemiološke situacije vezane uz COVID-19 sukladno preporukama nadležnih institucija, Predsjedništvo HKZR-a donijelo je odluku o reorganizaciji rada u prostorima HKZR-a na adresi Trg Drage Iblera 9/III u periodu od 16.3. do 23.3. te prema potrebi i nakon tog datuma.

Molimo stranke da za sve potrebe i komunikaciju sa uredom koristite telefon i e- poštu.

Receiver

091/634-2384

hkzr.radna.terapija@gmail.com

Dolazak u ured moguć je jedino uz prethodnu najavu i opravdani razlog – razlog koji se ne može riješiti drugim oblicima komunikacije. Tada će stranku primiti dežurna osoba ili druga osoba sukladno iskazanome zahtjevu.