Poštovane kolegice i kolege, upućujemo Vam poziv od Klinike za psihijatriju – Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice na simpozij: “Interdiscplinarni pristup bolesnicima sa shizofrenijom i poremećajima iz spektra shizofrenije”, koji će se održati u petak 8. studenog 2019. u Multimedijskoj dvorani Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice, Vinogradska 29, Zagreb s početkom u 9 sati.