Poštovane kolegice i kolege,  molimo da se Prijava plana trajnog usavršavanja za zdravstvene djelatnike, strukovnog razreda za djelatnost radne terapije HKZR za 2023. godinu dostave iz zdravstvenih ustanova  u Ured HKZR, p.p.191, 10000 Zagreb ili na e-mail: radna.terapija@drt.hkzr.hr najkasnije do 15. veljače 2023.g. i to ovjereni žigom ustanova i potpisom odgovornih osoba. Upute za pripremu Plana trajnog usavršavanja kao i obrazac za prijavu plana možete pronaći pod rubrikom Propisi – Obrasci – Trajno usavršavanje.