Poštovane kolegice i kolege, molimo da se Prijava plana trajnog usavršavanja za zdravstvene djelatnike, Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije HKZR za 2024. godinu dostave iz zdravstvenih ustanova u Ured HKZR, p.p.191, 10000 Zagreb ili na e-mail: radna.terapija@drt.hkzr.hr najkasnije do 20. veljače 2024.g. i to ovjereni žigom ustanova i potpisom odgovornih osoba. Upute za pripremu Plana trajnog usavršavanja kao i obrazac za prijavu plana možete pronaći pod rubrikom Propisi – Obrasci – Trajno usavršavanje.