Poštovane kolegice i kolege,

Strukovni razred za djelatnost radne terapije HKZR za svoje članove organizira predavanje pod nazivom: “Neurorazličitost u svakodnevnom životu: Razumijevanje deficita pažnje/hiperaktivnog poremećaja (ADHD-a)”. Predavanje će održati dr.sc. Andreja Bartolac, vd. pročelnica Studija radne terapije, Zdravstveno veleučilište Zagreb, u petak, 5. ožujka 2021.g., u 19:00 sati,  putem Microsoft Teamsa. Predviđeno trajanje je 90 minuta.

Predavanje će obuhvatiti sljedeće teme:

  • Deficit pažnje/hiperaktivni poremećaj (ADHD)
  • Postoji li ADHD? Prevalencija, simptomi i komorbiditet
  • Neuroznanstvena utemeljenost poremećaja
  • To su zločesta djeca: Razumijevanje razloga ponašanja djeteta s ADHD-om – biološka podloga ponašanja
  • Izvršne funkcije u temelju teškoća sa samoregulacijom: izazovi u svakodnevnim okupacijama
  • Posljedice ADHDa na socijalizaciju
  • ADHD u adolescentnoj i odrasloj dobi
  • Procjena i primjeri intervencija
  • ADHD u kontekstu neurorazličitosti i “nevidljivih teškoća”

SR DRT će bodovati predavanje za sudionike, a sudjelovanje je besplatno.

Molimo sve članove koji su zainteresirani za navedeno predavanje da se prijave putem obrasca u nastavku ili ovdje.

Prijave se zatvaraju 05.03.2021 u 12:00.