Motorička koordinacija

Poštovane kolegice i kolege,

Strukovni razred za djelatnost radne terapije HKZR za svoje članove organizira predavanje pod nazivom: “Razumijevanje teškoća u motoričkoj koordinaciji: Uloga radnog terapeuta kod djece s razvojnim poremećajem koordinacije”.

Predavanje će održati dr.sc. Claire Alexandra Sangster Jokić, u utorak, 08. ožujka 2022, u 18:00 sati, putem Zoom aplikacije. Predviđeno trajanje je 1 sat.

Ovo predavanje će dati pregled razvojnog poremećaja koordinacije (eng. developmental coordination disorder ili DCD) i aktualnih pitanja vezanih uz razumijevanje i podršku djeci s DCD-om. Teme će uključivati identifikaciju i dijagnozu, glavne karakteristike DCD-a i česte probleme u okupacijskoj izvedbi i participaciji. Također će se raspravljati o ulozi radnog terapeuta u podršci djeci s razvojnim poremećajem koordinacije, s naglaskom na suvremene i na dokazima utemeljene pristupe i metode u procjeni i intervenciji.

SR DRT će bodovati predavanje za sudionike, a sudjelovanje je besplatno.

Molimo sve članove koji su zainteresirani za navedeno predavanje da se prijave putem obrasca u nastavku ili ovdje.

Prijave se zaključavaju 08.03.2022. u 12:00.