Sa velikim zadovoljstvom Zdravstveno veleučilište poziva zainteresirane terapeute na edukaciju iz terapijskog pristupa Kognitivna orijentacija na izvedbu okupacija (CO-OP).

CO-OP edukacija je trodnevni tečaj namijenjen radnim terapeutima i drugim zdravstvenim djelatnicima zainteresiranima za promicanje uspjeha u svakodnevnim aktivnostima korištenjem kognitivnog, klijentu usmjerenog pristupa.

Dodatne informacije o CO-OP pristupu, edukaciju i prijavi se nalaze na web stranici: https://tecaj.zvu.hr/co-op/