Poštovane kolegice i kolege, predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja za 2019.g., Centar za pružanje usluga u zajednici Osijek “JA kao i TI” pod nazivom ” Mobilni timovi za psihosocijalnu podršku u zajednici ” održati će se 04.04.2019.godine. u 14:00 sati.