Poštovane kolegice i kolege, predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja za 2019.g., Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju Virovitica pod nazivom
“Planiranje aktivnosti i organizacija rada u domu za odrasle osobe”
održati će se
30. 04. 2019.g. u 13.00 sati u udruzi “Veranda” , Matije Gupca 63, Virovitica.