Poštovane kolegice i kolege, predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja za 2019.g. Klinički bolnički centar Rijeka  pod nazivom “Beery VMI i utjecaj izazova u vizualno-motoričkoj integraciji na aktivnosti svakodnevnog života”, održati će se dana 26.06.2019. u 14:30 sati u KBC Kantrida.