Poštovane kolegice i kolege, predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja za 2019.g. u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice pod nazivom “Sindrom Gillian Barre”
održati će se dana 25.10.2019.g. s početkom u 14 sati u dvorani dr. Dalibor Kraljić.