Poštovane kolegice i kolege, predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja za 2019.g. u Specijalnoj bolnici za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice pod nazivom “Primjena robotike u radnoj terapiji”
održati će se dana 20.09.2019.g. u 14:00 sati u dvorani dr. Dalibor Kraljić.