Floortime pristup

Poštovane kolegice i kolege,

Strukovni razred za djelatnost radne terapije HKZR za svoje članove organizira predavanje pod nazivom: Floortime pristup u terapijskom hranjenju kao dio intervencije radnog terapeuta.

Predavanje će održati Matea Videk, bacc. therap. occup., Klinički bolnički centar Split, u ponedjeljak, 06.03.2023.g., u 18 sati putem Teams aplikacije. Predviđeno trajanje je 1 sat.

Matea je zaposlena kao radna terapeutkinja u Kliničkom bolničkom centru Split, gdje radi u sklopu Klinike za dječje bolesti. Također je i predsjednica Udruge Spektar koja je usmjerena na rad s djecom s poteškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Osim radne terapije magistrirala je 2021. godine na Hercegovačkom sveučilištu defektologiju- smjer edukacijska rehabilitacija. Završila je i niz dodatnih edukacija koje primjenjuje kao radna terapeutkinja u radu s djecom.

SR DRT će bodovati predavanje za sudionike, a sudjelovanje je besplatno.

Molimo sve članove koji su zainteresirani za navedeno predavanje da se prijave putem obrasca u nastavku ili ovdje.

Prijave se zaključavaju 06.03.2023 u 12:00.

E-mail poveznica

Obavještavamo sve prijavljene članove da će dobiti poveznicu za predavanja 06.03.2023 do 15:00h.

Ukoliko ne vidite email, svakako provjerite mapu neželjene pošte.