Poštovane kolegice i kolege, predavanje: “Umijeće korištenja senzorne integracije i pasa pomagača u (re)habilitaciji djece i odraslih” u organizaciji Centar za rehabilitaciju Silver i Akademija za razvojnu rehabilitaciju, održat će se  u Zagrebu 27. – 28. studenog 2018.godine.