Poštovane kolegice i kolege,

predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja za 2018. godinu; „Prisutnost stigme prema psihijatrijskim bolesnicima kod medicinskih sestara/tehničara u srednjoškolskoj edukaciji“ održati će se 16.10.2018. godine s početkom u 14:00 sati u PSIHIJATRIJSKA BOLNICI SV.IVAN.