Poštovane kolegice i kolege,   Ured SR DRT, 30.05.2019.g., četvrtak, neće biti dostupan u vrijeme predviđeno za članove.