Poštovane kolegice i kolege,   Ured SR DRT, 11.07.2019.g., četvrtak, neće biti dostupan.