Poštovane kolegice i kolege,   Ured SR DRT zbog preseljenja će raditi od 26.08. do 30.08. , ponedjeljak, srijeda i petak od 08 do 16 sati, a u utorak od 12 do 20 sati. Molimo stranke da najave svoj dolazak.