Poštovane kolegice i kolege, ured SR DRT neće biti dostupan za članove do 06.01.2020. godine zbog godišnjeg odmora.