Poštovane kolegice i kolege, ured SR DRT od 06.08. do 21.08.2020.god. neće biti dostupan zbog godišnjeg odmora administratora.