Poštovane kolegice i kolege, odgađaju se predavanja u sklopu Plana trajnog usavršavanja za 2020.g. za ožujak i travanj u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući, Hrvatska udruga radnih terapeuta – HURT i aRTis INCLUDUm.