Poštovane kolegice i kolege, predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja za 2020.g. u Specijalnoj bolnici Krapinske Toplice, pod nazivom “ Samostalno stanovanje ” održati će se dana 24. ožujka 2020.g. u 13.30 sati, umjesto predviđenog termina 17. ožujka 2020.g.