Poštovane kolegice i kolege, predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja za 2020.g. u Ustanovi za zdravstvenu njegu u kući Zagreb, pod nazivom “ Dobrobiti radnoterapeutske intervencije u domu korisnika” održati će se dana 09.03.2020.g. s početkom u 14:00 sati na adresi V.Varičaka 18 (Sloboština).

Napomena: U skladu s preporukama HZJZa vezanim za COVID-2019 (korona virus), ukoliko imate bilo koji oblik respiratornih problema molimo Vas da odgodite svoju posjetu do iduće prilike.