Poštovane kolegice i kolege, predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja za 2020.g. u Centru za pružanje usluga u zajednici “JA kao i TI” Osijek, predviđeno za 14.02.2020.god. pod nazivom “Stres” odgađa se zbog bolesti predavača. O novom terminu biti će te naknadno obaviješteni.