Poštovane kolegice i kolege, odgađa se predavanje u sklopu Plana trajnog usavršavanja za 2019.g. Klinički bolnički centar Rijeka  pod nazivom
“Beery VMI i utjecaj izazova u vizualno-motoričkoj integraciji na aktivnosti svakodnevnog života” .