Dobordošli na nove web stranice Strukovnog razreda za Djelatnost radne terapije (SR DRT).