Poštovani članovi,

planovi trajnog usavršavanja za 2019. godinu objavljeni su u obliku popisa ustanova koje su poslale planove tranog usavršavanja te u obliku kalendara stručnih sastanaka s predavanjima.