Dragi članovi,

Vijeće SR DRT je 23. lipnja 2021. godine donijelo odluku o osnivanju radnih skupina koje će se baviti specifičnim područjima rada radnog terapeuta i svojim prijedlozima nastojati poboljšati stručne i zakonodavne okvire djelovanja. Stoga ovim putem upućujemo javni poziv svim zainteresiranim članovima da se prijave i svojim znanjem, iskustvom i konstruktivnim djelovanjem doprinesu značaju i dostupnosti radne terapije ranjivim skupinama.

Molimo zainteresirane članove da se do 15. srpnja 2021. godine prijave za jednu ili više radnih skupina na e-mail hkzr.radna.terapija@gmail.com te da prilože kratko motivacijsko pismo sa životopisom:

1.    Radna skupina za odgoj i obrazovanje

2.    Radna skupina za zdravstvenu zaštitu

3.    Radna skupina za socijalnu skrb