Na sjednici Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu Strukovnog razreda za djelatnost radne terapije (SR DRT) održanoj 20. listopada 2019. godine donesena je Odluka o objavi poziva na web stranici SR DRT-a kojim će se pozvati radne terapeute koji zadovoljavaju uvjete da se prijave za provođenje stručnog nadzora u 2020. godini.
Sukladno članku 6. Pravilnika o stručnom nadzoru HKZR, provoditelji stručnog
nadzora mogu biti radni terapeuti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
– završen najmanje trogodišnji studij
– odobrenje za samostalni rad (licenca)
– minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju djelatnosti radne terapije


Molimo Vas da životopis i motivacijsko pismo pošaljete najkasnije do 06. prosinca 2019.godine na e-mail: radna.terapija@drt.hkzr.hr