Na sjednici Povjerenstva za stručni nadzor, stručna pitanja i kvalitetu Strukovnog
razreda za djelatnost radne terapije (SR DRT) održanoj 06. svibnja 2022. godine
donesena je Odluka o objavi poziva na web stranici SR DRT-a kojim će se pozvati
radne terapeute koji zadovoljavaju uvjete da se prijave za provođenje stručnog
nadzora u 2022. godini.
Sukladno članku 6. Pravilnika o stručnom nadzoru HKZR, provoditelji stručnog
nadzora mogu biti radni terapeuti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
– završen najmanje trogodišnji studij
– odobrenje za samostalni rad (licenca)
– minimalno 5 godina radnog iskustva u neposrednom obavljanju djelatnosti radne
terapije
Molimo Vas da životopis i motivacijsko pismo pošaljete najkasnije do 13. lipnja 2022.
godine na e-mail: radna.terapija@drt.hkzr.hr