Zdravstveno veleučilište obavještava zainteresirane terapeute da je promijenjen termin održavanja tečaja o pristupu Kognitivna orijentacija na okupacijsku izvedbu (CO-OP). CO-OP edukacija namijenjena je radnim terapeutima i drugim zdravstvenim djelatnicima zainteresiranima za promicanje uspjeha u svakodnevnim aktivnostima korištenjem kognitivnog, klijentu usmjerenog pristupa.

Trodnevni tečaj će se održati 21.-22.10.2022. i 09.12.2022.

Za sve informacije o tečaju i prijavi molim Vas da posjetite našu web stranicu: https://tecaj.zvu.hr/co-op/