Radna terapija u rehabilitaciji zatvorenika

Poštovane kolegice i kolege,

Strukovni razred za djelatnost radne terapije HKZR za svoje članove organizira predavanje pod nazivom: Radna terapija u rehabilitaciji zatvorenika.

Predavanje će održati Sabina Stipanec Grgić, bacc.therap. occup., u srijedu, 19.04.2023.g., u 18 sati putem Teams aplikacije. Predviđeno trajanje je 1 sat.

Sabina Stipanec Grgić, bacc. radne terapije, zaposlena je u Udruzi IKS od 2015. godine, a trenutno radi na poziciji Voditeljice projekata i koordinatorice aktivnosti. Sabina je svoju karijeru u civilnom društvu započela kroz rad s mladima i međunarodnim volonterima, kasnije se usmjerila na područje cjeloživotnog učenja odraslih te rad u kaznenim tijelima, pružajući aktivnosti usmjerene rehabilitaciji i resocijalizaciji zatvorenika. Sabina je trenutno fokusirana na strateški razvoj i ljudske resurse Udruge IKS, a tijekom 8 godina radnog iskustva sudjelovala je u brojnim edukacijama i treninzima kojima se usavršavala u području rada s mladima, obrazovanja odraslih, ljudskih prava, volonterstva i politika za mlade.

SR DRT će bodovati predavanje za sudionike, a sudjelovanje je besplatno.

Molimo sve članove koji su zainteresirani za navedeno predavanje da se prijave putem obrasca u nastavku ili ovdje.

Prijave se zaključavaju 19.04.2023 u 12:00.

E-mail poveznica

Obavještavamo sve prijavljene članove da će dobiti poveznicu za predavanja 19.04.2023 do 15:00h.

Ukoliko ne vidite email, svakako provjerite mapu neželjene pošte.