Poštovane kolegice i kolege,

Strukovni razred za djelatnost radne terapije HKZR za svoje članove organizira predavanje pod nazivom: “Radnoterapijska intervencija kroz Ayres senzornu integraciju ASI i Terapiju potpomognutu životinjama (AAT) – terapijskog psa”. Predavanje će održati Davor Duić, bacc.therap.occup, mag.physioth. iz Centra za rehabilitaciju Silver u petak, 30. travnja 2021.g., u 20:00 sati,  putem Microsoft Teamsa. Predviđeno trajanje je 90 minuta.

Ayres senzorna integracija® (ASI) znanstveno je utemeljen i međunarodno priznat terapijski pristup, kojeg je utemeljila te razvijala američka radna terapeutkinja Dr. A. Jean Ayres, PhD, OTR, FAOTA.  Radnoterapijska intervencija prema Ayres senzornoj integraciji provodi se kroz igru u posebno opremljenoj terapijskoj dvorani te je osmišljena kao dio opsežnije radnoterapijske prakse. Terapija potpomognute životinjama (AAT)  je osmišljena kako bi uz korištenje životinja – psa dodatno poticala poboljšanja na fizičkom, socijalnom, emocionalnom i kognitivnom funkcioniranju osobe, a čiji su sastavni dio posebno školovan stručni tim i/ili voditelj terapijskog psa kao integrirani dio intervencijskog procesa.

Terapija senzorne integracije uz terapijskog psa obuhvaća brojne zajedničke terapijske aktivnosti i igre djeteta i terapijskog psa, koja je određena s dobro osmišljenim i cilju usmjerenim terapijskim postupcima. Terapijski psi imaju bitnu pomagačku, motivacijsku i multisenzornu ulogu te nadograđuju terapijske aktivnosti i igre te ih čine dodatno složenijim, zabavnijim i uključenijim za dijete.

Predavanje će obuhvatiti sljedeće teme:

  • Uvod o senzornoj integraciji, disfunkciji i teoriji Ayres senzorne integracije® (ASI)
  • Terapija potpomoguta životinjama (AAT) – psima
  • Psi pomagači – terapijski psi
  • Terminologija, standardi i potrebne kompetancije za ASI i AAT
  • Radnoterapijska ASI i AAT procjena i intervencija
  • Prikaz praćenja intervencije kroz ASI Mjeru vjerodostojnosti (eng. ASI fidelity measure®)
  • Video prikaz procjene i terapija senzorne integracije uz terapijskog psa
  • Istraživanje Utjecaja ASI uz terapijskog psa prema MKF-u

SR DRT će bodovati predavanje za sudionike, a sudjelovanje je besplatno.

Molimo sve članove koji su zainteresirani za navedeno predavanje da se prijave putem obrasca u nastavku ili ovdje.

Prijave se zatvaraju 30.04.2021 u 12:00.