Uvod u potpomognutu komunikaciju

Poštovane kolegice i kolege,

Strukovni razred za djelatnost radne terapije HKZR za svoje članove organizira predavanje pod nazivom: Uvod u potpomognutu komunikaciju.

Predavanje će održati Mirna Carević, edukacijska rehabilitatorica, u ponedjeljak, 10.07.2023.g., u 18 sati putem Teams aplikacije. Predviđeno trajanje je 1 sat.

Mirna je zaposlena kao učiteljica – edukacijska rehabilitatorica u Centru za autizam Split. Također je i potpredsjednica Udruge Spektar koja pomaže djeci s teškoćama u razvoju i osobama s invaliditetom. Kroz svoj rad najviše se usmjerila na uvođenje potpomognute komunikacije (PECS, PODD i različiti komunikacijski softveri/aplikacije “Grid 3”, “TD SnapCore First”, “Versa Chat” i “PECS IV”), te je veliki zagovaratelj omogućavanja komunikacije djeci i odraslima s komunikacijskim teškoćama “Jer i oni imaju nešto za reći :)!” Kontinuirano se profesionalno usavršava te je završila niz dodatnih edukacija.

SR DRT će bodovati predavanje za sudionike, a sudjelovanje je besplatno.

Molimo sve članove koji su zainteresirani za navedeno predavanje da se prijave putem obrasca u nastavku ili ovdje.

Prijave se zaključavaju 10.07.2023 u 12:00.

E-mail poveznica

Obavještavamo sve prijavljene članove da će dobiti poveznicu za predavanja 10.07.2023 do 15:00h.

Ukoliko ne vidite email, svakako provjerite mapu neželjene pošte.