Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za djelatnost radne terapije, OIB: 06195840134, Trg Drage Iblera 9, 10000 Zagreb, obvezna je osigurati pristupačnost svojih mrežnih lokacija u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/19, dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja).

Ova Izjava o digitalnoj pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu stranicu:
https://drt.hkzr.hr/

Stupanj usklađenosti

Mrežna stranica https://drt.hkzr.hr/ je djelomično usklađena sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora.

Nepristupačni sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • Postoji dio slika na naslovnoj stranici koje imaju tekstualni sadržaj, a nisu logotip.
  • Sve objavljene fotografije nemaju prikladan opis
  • Na stranicama postoje banneri koji nisu samo logotipi.

Podizanje razine pristupačnosti

Hrvatska komora zdravstvenih radnika, Strukovni razred za djelatnost radne terapije će provesti korektivne mjere za rješavanje problema nepristupačnog sadržaja svog mrežnog sjedišta u maksimalnoj mogućoj mjeri.

U daljnjim nadogradnjama i redizajnu mrežnih stranica implementirat će se preporuke za unaprjeđenje pristupačnosti i nastojati podići razina pristupačnosti u najvećoj mogućoj mjeri, a tome će pridonjeti i osposobljavanje djelatnika za izradu, vođenje i održavanje sadržaja mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

PRIPREMA IZJAVE O DIGITALNOJ PRISTUPAČNOSTI:

Ova Izjava pripremljena je dana 09.10.2020.

Procjena usklađenosti sa zahtjevima pristupačnosti rezultat je samoprocjene Hrvatske komore zdravstvenih radnika, Strukovni razred za djelatnost radne terapije

POVRATNE INFORMACIJE I PODACI ZA KONTAKT:

Molimo korisnike mrežne stranice da obavijeste Hrvatsku komoru zdravstvenih radnika, Strukovni razred za djelatnost radne terapije ako primijete neusklađen sadržaj, odnosno propuste u vezi usklađivanja sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja, te u slučaju traženja informacija i sadržaja koji nije pokriven opsegom primjene predmetnog zakona.

Sve gore navedene obavijesti i upite mogu se poslati:

elektroničkom poštom na: hkzr.tadna.terapija@gmail.com 

telefonom na broj: 091/634-2384

poštom na adresu:
Hrvatska komora zdravstvenih radnika

Strukovni razred za djelatnost radne terapije

p.p. 191

10000 Zagreb

HKZR SR DRT će odgovoriti  u roku od 15 dana od dana primitka obavijesti odnosno zahtjeva ili će u istom roku, uz detaljno obrazloženje razloga koji zahtijevaju odgodu, obavijestiti o naknadnom roku u kojem će odgovoriti na korisnikovu obavijest ili zahtjev.

INSPEKCIJSKI NADZOR:

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja.

Inspekcijski nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja obavljaju inspektori i drugi ovlašteni službenici Ureda povjerenika. Na nadzor se primjenjuju odredbe Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13 i 85/15).

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje (web stranica www.pristupinfo.hr ) putem;

elektroničke pošte: ppi@pristupinfo.hr 

telefonom: +385 1 2099 115

poštom na adresu: Povjerenik za informiranje, Trg žrtava fašizma 3, 10000 Zagreb