NOVOSTI

Poziv članovima SRDRT-a na kandidaturu za izbor delegata HKZR

Poziv članovima SRDRT-a na kandidaturu za izbor delegata HKZR

Dragi članovi, Pozivamo Vas na kandidaturu u postupku izbora delegata Skupštine HKZR za mandatno razdoblje od 2019. do 2023.g. UPUTE ZA KANDIDATURU: Za koju Izbornu jedinicu se mogu kandidirati? Pogledajte Obrazac 1-19  kako biste prema mjestu stanovanja odredili...

Obavijest o radnom vremenu ureda

Obavijest o radnom vremenu ureda

Poštovane kolegice i kolege,   Ured SR DRT, 30.05.2019.g., četvrtak, neće biti dostupan u vrijeme predviđeno za članove.

Obavijest o radnom vremenu ureda

Obavijest o radnom vremenu ureda

Poštovane kolegice i kolege,   Ured SRDRT-a, od 15.04. do 29.04.2019.g. neće biti dostupan zbog odlaska administratora na bolovanje.